Privacy Policy

Cảm ơn bạn đã truy cập ApoioTelecom.com. Chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web ApoioTelecom.com.

1. Thu thập Thông tin Cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân từ bạn thông qua các cách sau đây:

  • Thông tin Đăng ký: Khi bạn đăng ký tài khoản, gửi bình luận hoặc liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ trên trang web, chúng tôi có thể thu thập tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin khác mà bạn cung cấp.
  • Thông tin Giao dịch: Nếu bạn mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập thông tin liên quan đến giao dịch của bạn, bao gồm địa chỉ thanh toán và thông tin thanh toán.
  • Dữ liệu Sử dụng: Chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, các trang bạn truy cập và thời gian bạn truy cập.

2. Sử dụng Thông tin Cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

  • Cung cấp Dịch vụ: Quản lý tài khoản của bạn, xử lý giao dịch và cung cấp các dịch vụ bạn yêu cầu.
  • Cải thiện Trang web: Nâng cao trải nghiệm người dùng bằng cách phân tích dữ liệu sử dụng và phản hồi từ người dùng.
  • Truyền thông: Gửi thông tin về sản phẩm, dịch vụ, khuyến mãi và cập nhật mới nhất của chúng tôi, nếu bạn đã đăng ký nhận thông tin này.
  • Hỗ trợ Khách hàng: Giải đáp các câu hỏi và giải quyết các vấn đề mà bạn gặp phải khi sử dụng trang web.

3. Bảo vệ Thông tin Cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, tiết lộ hoặc sử dụng sai mục đích thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, không có phương thức truyền dữ liệu nào qua internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào an toàn tuyệt đối.

4. Chia sẻ Thông tin Cá nhân

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

  • Đối tác Cung cấp Dịch vụ: Với các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để hỗ trợ hoạt động kinh doanh, như xử lý thanh toán, cung cấp dịch vụ khách hàng và phân tích dữ liệu.
  • Tuân thủ Pháp luật: Khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết để tuân thủ các quy định pháp luật, hoặc để bảo vệ quyền lợi và tài sản của chúng tôi hoặc của người khác.

5. Quyền Lựa chọn và Quyền Truy cập

Bạn có quyền lựa chọn không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng một số tính năng của trang web. Bạn cũng có thể yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin dưới đây.

6. Thay đổi Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có thể điều chỉnh Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được công bố rõ ràng trên trang web. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi thay đổi có nghĩa là bạn chấp nhận những điều khoản đã được cập nhật.

7. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi

Xin vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật này trước khi tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng việc sử dụng trang web ApoioTelecom.com, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách Bảo mật này.

Kết thúc Chính sách Bảo mật